SIKÇA SORULAN SORULAR
notificationsAKLINIZDA SORU KALMASIN
Siz değerli ziyaretçilerimiz için sıkça karşılaştığımız soruları derledik ve cevapları ile birlikte bilginize sunduk.
 • notificationsSODES nedir?
  İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.
 • notificationsSODES'in amaçları nelerdir?
  SODES ile; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
 • notificationsSODES'e kimler başvurabilir?
  · Kamu kuruluşları, · İl/ilçe özel idareleri, · Belediyeler, · Mahalli idare birlikleri, · Üniversiteler, · Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, · Sivil toplum kuruluşları.
 • notificationsSODES'e STK'lar başvuru yapabilir mi?
  SODES kapsamındaki illerde faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan sivil toplum kuruluşları başvuru yapabilir.
 • notificationsSODES başvuruları nereye yapılır?
  Proje teklifleri kuruluşlarca http://www.sodes.gov.tr adresinde erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla Valiliklere sunulur. Valilikler, projeleri SODES ilkeleri çerçevesinde ön değerlendirmeden geçirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Müsteşarlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 • notificationsSODES başvuruları internet üzerinden yapılmak zorunda mıdır?
  Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla internet üzerinden yapılmak zorundadır.
 • notificationsBirden fazla ilde proje yürütülebilir mi?
  Proje teklifleri kuruluşlarca http://www.sodes.gov.tr adresinde erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla Valiliklere sunulur. Valilikler, projeleri SODES ilkeleri çerçevesinde ön değerlendirmeden geçirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Müsteşarlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 • notificationsSODES başvuruları nereye yapılır?
  SODES kapsamındaki iller olması ve valiliğin uygun görmesi halinde yürütülebilir.
 • notificationsSODES'ten desteklenen proje türleri nelerdir?
  İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor alanındaki projeler desteklenmektedir.
 • notificationsProjelerin süresi ne kadar olmalıdır?
  Projelerin süresi en fazla bir yıldır.
 • notificationsSODES başvurularını hangi tarihe kadar yapabiliriz?
  Proje teklifleri, 15/04/2015 tarihine kadar başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 15 mayıs2015 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir.
 • notificationsProje bütçeleri için alt/ üst limit var mıdır?
  Projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 100.000 TL olup üst sınır 500.000 TL
 • notificationsDesteklenecek projelerin seçimindeki kriterler nelerdir?
  Projelerin seçimindeki kriterler; SODES amaçlarına uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin öncelikleridir.