Haber
  • Anasayfa
  • Haber
  • 2017 SODES Projeleri Sözleşme İçin Gerekli Olan Belgeler
2017 SODES Projeleri Sözleşme İçin Gerekli Olan Belgeler
access_time Eklenme Tarihi: 24.10.2017 23:15

2017 Yılı SODES kapsamında projesi kabul edilen kurumlarla Valiliğimiz arasında “SODES Finansman Sözleşmesi” imzalanacak olup sözleşme için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır. Bu belgelerin en geç 30.10.2017 tarihi saat 12.00'a kadar Bitlis Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Sözleşme İçin Gerekli Olan Belgeler;
1.Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını gösteren en üst yetkili amir onaylı belge (Kamu Kurumlarının amirleri; İl Müdürü, Kaymakam, Belediye Başkanı vb. projenin tüm evraklarını imzalayacaksa ve yetki devretmeyecekse bu belge gerekmemektedir).
2.Proje koordinatörü özgeçmiş formu (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayın)
 
Proje Koordinatörüne İlişkin Hatırlatmalar
* Proje koordinatörü en az lise mezunu olmalıdır.
* Koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir.
* Proje koordinatörü sadece bir projeden koordinatör ücreti alabilir. Proje koordinatörü sorumlu olduğu projeden koordinatör     ücreti dışında başka bir ücret alamaz.
* Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi proje koordinatörü olamaz.
* Kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun başkanı projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz.
3.Proje koordinatörü görevlendirme yazısı (Proje koordinatörü kamu personeli ise kadrosunun bulunduğu kurumun en üst yetkili amirinden görevlendirme yazısı alması gerekmektedir. Bu yazının içeriğinde personelin proje koordinatörü olarak görev yapacağı,  projeyi yürütecek olan kurumun adı, proje referans numarası ve projenin adı yazılı olmalıdır).
4.STK ve meslek odalarının projelerinde, kurumun yetkili karar organlarından proje koordinatörü görevlendirilmesine ilişkin karar.
5.Projeye özel olarak proje adıyla Ziraat Bankası’nda açılmış olan hesaba ilişkin hesap cüzdanı fotokopisi.
6.Proje bütçesinde öngörülen eş finansmanın projeye özel olarak Ziraat Bankası’nda açılmış hesaba yatırıldığını gösterir banka dekontu,
7.Mali Kimlik Formu (Projeye özel olarak Ziraat Bankası’nda açılmış hesap için bankaya onaylatılmış haliyle teslim edilecektir.) (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayın)
8.Mali Kontrol Taahhütnamesi (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayın)
9.Mevduat Rehin Sözleşmesi (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayın)
10.Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve STK'ların Sözleşmenin bir nüshası için, sözleşmeden doğan Damga Vergisi’nin ödendiğine dair Vergi Dairesi Makbuzu. (Damga Vergisi= Toplam Proje Maliyeti X 9,48/1000)
11.Taahhütname (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayın)
12.Sözleşme İçin Gerekli Olan Evrak Kontrol Listesi (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayın)